« Terug naar alle Headhunters in België

Kom in contact

Elekti.

Bruggestraat 72

8930 Menen

Belgium

+32 (0)56 51 54 50

Elekti.

  • Actief sinds 2015
  • 3 - 5 medewerkers

Wij begeleiden bedrijven bij het aanwerven van de ideale ingenieur.
Wij verbinden om te versterken en ontzorgen in tijd en netwerk.
Tot onze focus behoren alle functies master niveau binnen de industrie- of bouwsector: Management & Directie, Ontwerp & Engineering, R&D, Productie & Proces, Veiligheid, Kwaliteit & Milieu, Sales

  • Onze kracht: Onze consultants zijn zelf ingenieur.
  • Onze aanpak: Wij adviseren en inspireren met een mensgerichte blik.
  • Onze waarden: Duurzaam, Discreet, Respectvol en Positief. 

Kunnen we jou helpen? Contacteer ons. 

We assist companies in recruiting the ideal engineer.
We connect to strengthen and unburden in time en network.
Our focus includes all master level functions within the industry of construction sector: Management & Direction, Design & Engineering, R&D, Production & Process, Safety, Quality & Environment, Sales

  • Our strength: Our recruitment consultants are engineers themselves.
  • Our approach: We advise and inspire with a people oriented view.
  • Our values: Sustainable, Discrete, Respectful and Positive.

Can we help you? Contact us.

elekti. | Bruggestraat 72 - 8930 Menen | +32 56 51 54 50
elekti. | Maaltebruggestraat 169 - 9000 Gent | +32 9 396 59 78

Elekti. is gevestigd in: